Byalagets styrelse 2021

Ordförande: Henric Kahlmeter

0706-997 246


henrickahlmeter@gmail.com 


Sekreterare:

Stina Grönewall

0732-020400

stina.gronewall@gmail.com

 

Kassör: Lisbeth Petersson

0705-583 942

lmpetersson@telia.com

 

Övriga ledamöter:

 

Johnny Karlsson

0703-043 611

johnny@jikahb.se

 

Martin Källström

0730-511355

kallstrom.martin@gmail.com

 

Kjell Bergsten

0702-797479

kjell@hkdesigninterior.se

 

Heidi Hug Bergsten

0706-262799

heidihugbergsten@gmail.com