Byalagets styrelse 2021

Ordförande: Henric Kahlmeter

0706-997 246


henrickahlmeter@gmail.com 


Sekreterare: NN

Tfn

mejl

 

Kassör: Lisbeth Petersson

0705-583 942

lmpetersson@telia.com

 

Övriga ledamöter:

 

Johnny Karlsson

0703-043 611

johnny@jikahb.se

 

NN

Tfn

mejl

 

NN

Tfn

mejl

 

Petra Nilsson

0706-10 06 73

ugglarp8@gmail.com