Ett STORT tack till våra sponsorer

som bidrar till vår midsommarfest!


Carlsberg, Gudmundsgården,Laxbutiken,

Mostorp, Solhaga